Danh Sách Các Bn Ghi Danh & Đóng Góp

Dưới đây là danh sách (tạm thời) của các bạn ghi danh và đóng góp.  Ban tổ chức (BTC) sẽ tiếp tục bổ túc thêm khi có người đăng ký. Nếu muốn được sắp chung bàn với bạn mình thì xin báo cho BTC biết trước khi phiếu được gởi ra, vì trên phiếu sẽ có số bàn của bạn. BTC sẽ cố gắng thỏa mản những yêu cầu của các bạn, để ngày hội ngộ được hoàn hảo hơn. BTC chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của các bạn.

Danh Sách Tham Dự

DanhSachThamDu

(Xin nhớ “Refresh” trang mạng để xem danh sách mới nhất)